เสื้อพิมพ์ลาย มาชาฟาร์ม สีเขียว คอปก(โปโล) (ตัวอย่าง)

  เสื้อพิมพ์ลาย มาชาฟาร์ม สีเขียว คอปก(โปโล) (ตัวอย่าง) เสื้อซุ้มสัตว์ ซู้มไก่ ฟาร์มวัว ฟาร์มควาย สามารถนำมาพิมพ์ลายและออกแบบให้มีความสวยงามและลงตัว
  [block id=”printed-fabric”]

  คอเสื้อ

  คอกลม

  สี

  สีดำ, สีแดง

  แขนเสื้อ

  แขนสั้น

  เกี่ยวกับ

  สัตว์